Kadromuz

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN

Biyografi

1969 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nde üçüncülük derecesiyle  tamamladı. 1996 yılında Yüksek Lisans ve 2000 yıllında Doktora eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde tamamladı. 1993-1995 yılları arasında Kriminal Polis Laboratuvarı Daire Başkanlığı’nda (Ankara) Kimyager olarak çalıştı. 2002-2003 yılları arasında Angers Üniversitesi’nde (Fransa) Organik Güneş Pilleri konusunda doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1995-2013 yılları arasında Anadolu Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Doktor olarak görev yaptı. 2009-2013 yılları arasında ENTEKNO firmasında Teknik Danışman olarak görev yaptı.  2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde Profesör olarak çalışmaya başladı. Elektroanalitik Kimya ve Elektrokimyasal Enerji Teknolojileri (şarj-edilebilir bataryalar) konularında çalışmalar yürüten Yücel Şahin; birçok idari görevde bulunmuş, çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Uluslararası saygınlığı yüksek dergilerde çok sayıda makaleleri, uluslararası ve ulusal kongrelerde bildirileri, kitap editörlüğü, kitaplarda bölüm yazarlıkları, bilimsel ve teknolojik Ar-Ge projeleri ve patent çalışmaları bulunmaktadır. 

Evli ve bir çocuk babası olan Yücel Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak; ülkemizin bilimsel ve teknolojik araştırma gücünün arttırılması, bilim insanlarının yetiştirilmesi ve yeni yeteneklerin kazanılmasına hizmet etmektedir.

Araştırma Alanları

  • Elektroanalitik Kimya
  • Sensörler
  • İletken Polimerler
  • Şarj edilebilir Pil Sistemleri
  • Elektrokimyasal Enerji Depolama Sistemleri

 

Projeler

Proje Başlığı
Bazı Ölümcül Makrofungus Toksinlerinin Elektrokimyasal Tayini
Projedeki Görevi
Yürütücü
Destekleyen Kurum
TÜBİTAK
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Eylül 2014 / Eylül 2016
Proje Durumu
Devam Ediyor

Proje Başlığı
Elektrokimyasal Enerji Depolama sistemleri
Projedeki Görevi
Yürütücü
Destekleyen Kurum
BAP
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Ağustos 2014 / Temmuz 2016
Proje Durumu
Devam Ediyor

Proje Başlığı
MİKROYAPI TASARIMI VE NANO KATKILARLA KATI POLİÜRETANIN ISIL İLETKENLİĞİNİN AZALTILMASI
Projedeki Görevi
Araştırmacı
Destekleyen Kurum
SANTEZ
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Eylül 2013 / Mayıs 2016
Proje Durumu
Devam Ediyor

Proje Başlığı
Toprakta Voltametrik Mikro Element Tayini İle Gübreleme Tavsiye Sistemi Geliştirilmesi
Projedeki Görevi
Danışman
Destekleyen Kurum
TÜBİTAK
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Aralık 2013 / Ocak 2016
Proje Durumu
Devam Ediyor

Proje Başlığı
Aşırı Yükseltgenmiş Nanofiber Yapılı Polipirol Modifiye Edilmiş Kalem Grafit Elektrot ile Dopamin Tayin
Projedeki Görevi
Yürütücü
Destekleyen Kurum
TÜBİTAK
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Nisan 2014 / Nisan 2015
Proje Durumu
Devam Ediyor

Proje Başlığı
Alev geciktirici malzeme (ATH) sentezi ve uygulama alanları
Projedeki Görevi
Danışman
Destekleyen Kurum
KOSGEB
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Nisan 2012 / Nisan 2014
Proje Durumu
Devam Ediyor

Proje Başlığı
SANDY ALÜMİNA ÜRETİM ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN PROSES PARAMETRELERİNİN ALÜMİNYUM HİDROKSİTİN OLUŞUMUNDA TANE BOYUTU DAĞILIMINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Projedeki Görevi
Danışman
Destekleyen Kurum
TÜBİTAK
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Aralık 2010 / Aralık 2013
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
Nanofiber yapılı iletken polimerlerin elektrokimyasal sentezi ve süper kapasitör özelliklerinin incelenmesi
Projedeki Görevi
Yürütücü
Destekleyen Kurum
BAP
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Nisan 2011 / Nisan 2013
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
Baz istasyonlarında kullanılan akülerin performanslarının artırılması
Projedeki Görevi
Yürütücü
Destekleyen Kurum
SANTEZ
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Nisan 2011 / Mart 2013
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
Kurşun-asit akülerde jel elektrolit kullanımı
Projedeki Görevi
Yürütücü
Destekleyen Kurum
BAP
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Nisan 2012 / Ocak 2013
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
Bazı metal oksitlerin elektrokimyasal sentezi
Projedeki Görevi
Yürütücü
Destekleyen Kurum
BAP
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Nisan 2012 / Ocak 2013
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
Optik Uygulamalar için Yüksek saflıkta Malzeme sentezi
Projedeki Görevi
Danışman
Destekleyen Kurum
Savunma Teknolojileri
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
2012
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
ALÜMİNYUM HİDROKSİTİN ALFA Al2O3‘E DÖNÜŞÜMÜ SIRASINDA GELİŞEN FAZ DÖNÜŞÜMLERİ, PARTİKÜLLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER VE ALÜMİNYUM OKSİT TÜRÜNÜN ELEKTROLİZ PERFORMANSINA ETKİLERİ ÖNLEMEK
Projedeki Görevi
Danışman
Destekleyen Kurum
TÜBİTAK
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Kasım 2010 / Kasım 2012
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
ALÜMİNA ÜRETİM TESİSİNDE MEYDANA GELEN KABUKLARIN OLUŞUM MEKANİZMASINI ANLAMAK, BUHARLAŞTIRMA BATARLAYALARINDA VE OTOKLAV ÖN ISITICILARINDA KABUK OLUŞUMUNU ÖNLEMEK
Projedeki Görevi
Danışman
Destekleyen Kurum
TÜBİTAK
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Ekim 2010 / Ekim 2012
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
Güvenli, Nano Boyutlu Tasarlanmış Şekillere Sahip ZnO ve TiO2 Partiküllerin Üretilmesi
Projedeki Görevi
Araştırmacı
Destekleyen Kurum
TÜBİTAK
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Eylül 2010 / Eylül 2012
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
BOKSİTTEN GELEN SİLİSYUMUN FİZİKSEL VE KİMYASAL REAKSİYONLARLA UZAKLAŞTIRILMASI VE BU YOLLA ALÜMİNA ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOSTİK MİKTARININ AZALTILMASI
Projedeki Görevi
Danışman
Destekleyen Kurum
TÜBİTAK
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Eylül 2010 / Eylül 2012
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
Sol-Gel Spin Coating Metodu İle Elde Edilen Nano-Organik-İnorganik Yarıiletkenlerin Elektriksel-Optiksel Özelliklerinin Araştırılması
Projedeki Görevi
Araştırmacı
Destekleyen Kurum
BAP
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Nisan 2008 / Nisan 2010
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
İletken Polimer Modifiye Membranların Hazırlanması ve İyon Değişim Kapasitelerinin İncelenmesi
Projedeki Görevi
Danışman
Destekleyen Kurum
BAP
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Nisan 2007 / Nisan 2009
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
Organik Kirletici İçeren Atık Suların Elektro-Fenton Yöntemiyle Arıtılması
Projedeki Görevi
Yürütücü
Destekleyen Kurum
BAP
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Nisan 2005 / Nisan 2007
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
İletken Polimerlerin Çelik ve Bakır Üzerinde Elektrokimyasal Sentezi ve Korozyon Performanslarının İncelenmesi
Projedeki Görevi
Danışman
Destekleyen Kurum
BAP
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Nisan 2005 / Nisan 2007
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
İLETKEN POLİMERLERİN BİYOSENSÖRLERDE KULLANIMI
Projedeki Görevi
Yürütücü
Destekleyen Kurum
BAP
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Mart 2004 / Mart 2006
Proje Durumu
Tamamlandı

Proje Başlığı
PİROLÜN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU VE ORGANİK ASİT ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Projedeki Görevi
Yürütücü
Destekleyen Kurum
BAP
Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Şubat 2002 / Ocak 2003
Proje Durumu
Tamamlandı

 

İş Tecrübesi

Çalıştığınız Yer

Bölüm/Birim

Pozisyon/Görev

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

YTÜ

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü

Prof. Dr.

2013

 

Anadolu Üniversitesi,

Fen Fakültesi

Kimya Bölümü

Prof. Dr.

2009

2013

Anadolu Üniversitesi,

Fen Fakültesi

Kimya Bölümü

Doç. Dr.

2004

2009

Anadolu Üniversitesi,

Fen Fakültesi

Kimya Bölümü

Yard. Doç. Dr.

2000

2004

Anadolu Üniversitesi,

Fen Fakültesi

Kimya Bölümü

Araş. Gör.

1993

2000

POMA (Propriétés Optiques des Matériaux et Applications)

Kimya ve Fizik Bölümü

Doktora sonrası araştırmacı

09.09.2002

10.10.2003

Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı

Kimya Bölümü

Kimyager

01.11.1993

03.11.1995


Patent

Yıl

Kişiler

Patent Başlığı

Patent Numarası

2014

Yücel Şahin, Ayşe Betül Karaduman, Mustafa Yamaç, Hakan Görçay

Amanitin ve falloidin toksinlerinin tespiti için bir yöntem

P2014/10308

2014

Yücel Şahin, Metin Gençten, Koray Dönmez, Kadir Pekmez, Ender Suvacı

Sodyum silikat temelli membran ile kaplı bir elektrot ve üretim yöntemi

2014G90712

2014

Gökşin Sayer, Metin Kaya, Ataç Gültekin, Oktay Uysal, Ender Suvacı, Murat Erdem, Yücel Şahin

Yalıtım Etkinliği Arttırılan bir soğutucu

2014P00062

2013

Yücel Şahin, Metin Gençten, Koray Dönmez, Kadir Pekmez, Ender Suvacı, Oktay Uysal

Kurşun asit akülerde kullanılan bir jel elektrolit ve üretim yöntemi

2013/12862

 

Eğitim

Akademik Derece

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm/Anabilimdalı

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

 

Doktora

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Fen Fakültesi

Kimya Bölümü

 

23.06.2000

 

Yüksek Lisans

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Fen Fakültesi

Kimya Bölümü

 

21.06.1996

 

Lisans

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Kimya Bölümü

 

18.06.1993

 

 


Metin GENÇTEN

 

Kişisel Bilgiler

Ana Dili: TÜRKÇE
Uyruğu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ (T.C.)
İlgi Alanları: Analitik Kimya, Elektroanalitik Kimya, Enerji ve Enerjinin Depolanması,Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Piller, Aküler, Polimer Teknolojisi, İletken Polimerler, Biyosensörler, Nanomalzemeler, Nanokimya.

Öğrenim Durumu

İlkokul:   Özdemirbey İlköğretim Okulu-GAZİANTEP
Lise:   Mimar Sinan Lisesi-GAZİANTEP
Lisans:   Anadolu Üniversitesi Kimya Bölümü-ESKİŞEHİR
Yüksek Lisans:   Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, 11/01/2013
Doktora (devam eden):   Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı

Bildiği Yabancı Diller

1)   İNGİLİZCE: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecedeKonuşma: İyi derecede

Yüksek Lisans Tezleri

1) ''Kurşun Asit Akülerin Performanslarının Artırılması'', 11/01/2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU, Yücel ŞAHİN, Electrochemical investigation of theeffects of V(V) and sulfuric acid concentrations on positive electrolyte for vanadium redox flow battery. International Journal of Hydrogen Energy. doi:10.1016/j.ijhydene.2016.03.200. (in press) (2016)

 2) Metin GENÇTEN, Ali ÖZCAN, A detailed investigation on electro-Fenton treatment of propachlor: Mineralization kinetic and degradation intermediates. Chemosphere 136,167–173. October 2015. doi:10.1016/j.chemosphere.2015.04.101, 01/10/2015

3) Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI, Voltammetric And Electrochemical Impedimetric Behavior Of Silica-based Gel Electrolyte For Valve-Regulated Lead-Acid Battery J Solid State Electrochem 18(9), 2469-2479 DOI 10.1007/s10008-014-2507-y, 14/05/2014

4) Ali ÖZCAN, Metin GENÇTEN, Investigation of acid red 88 oxidation in water by means of electro-Fenton method for water purification. Chemosphere 03/2016; 146:245-252. DOI:10.1016/j.chemosphere.2015.12.013, 01/03/2016

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler 

1) Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI ,'ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF LEAD ELECTRODE IN GEL ELECTROLYTE', 17-19 Eylül 2012 - ELECTROCHEMISTRY 2012,Münih/ALMANYA, 17/09/2012

2) Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU, Yücel ŞAHİN 'Investigation of the concentration effect of V(V) ion on vanadium redox battery system by cyclic voltammetric and electrochemical impedimetric methods' mESC-IS 2015, Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, METU-ANKARA 07-09 Eylül 2015

3) Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'THE ELECTROCHEMICAL EFFECTS OF TiO2 AS ADDITIVE FOR FUMED SILICA BASED GEL ELECTROLYTE' Electrochemistry 2014 in Mainz, ALMANYA, 22-24 September 2014

4) Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'The Effect of Boroxide on The Electrochemical Properties of Fumed Silica Based Gel Electrolyte' 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, in Lausanne, Switzerland, 31 August- 5 September 2014

5) Hakan Görçay, İlhami Çelik, Fatoş Yıldız, Metin Gençten, Yücel Şahin , "ELECTROCHEMICAL DETERMINATION OF DOPAMİNE BASED ON POLY(1-CHRYSEN-6-YL-1H-PYRROLE) MODIFIED PENCIL GRAPHITE ELECTRODE", 6. Karadeniz Çanağı Analitik Kimya Kongresi (6BBCAC)-Tranzon/TURKEY, 10-14 September 2013

6) Metin Gençten, Koray B. Dönmez, Yücel Şahin, Kadir Pekmez, Ender Suvacı , "THE EFFECTS OF SOME IMPURITIES ON THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIORS OF LEAD ELECTRODE IN GEL ELECTROLYTE", 10. Uluslararası Elektrokimya Kongresi (ECM1)-Konya/TURKEY, 4-8 September 2013

7) Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF LEAD ELECTRODE IN POLY-SILOXANA BASED GEL ELECTROLYTE', 10. Uluslararası Elektrokimya Kongresi (ECM1)- Konya/TURKEY, 4-8 September 2013

8) Burcu ÇELİK, Hacer DOLAŞ, İlhami ÇELİK, Metin GENÇTEN,Yücel ŞAHİN, Sezai SARAÇ 'Electrochemical Impadence Spectroscopy And Morphological Analyses Of Novel Thiophene Based Co-Polymers On Graphite Electrode' 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey, İZMİR 25-29 September 2011

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1) Hürmüs GÜRSU, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN, "Vanadyum Redoks Batarya Sistemleri için Yeni Pozitif Elektrolit Çözelti Formülasyonlarının Araştırılması" 5. Fiziksel Kimya Kongresi-Konya/Türkiye. 16-19 Mayıs 2015, 16/05/2015

2) Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'THE EFFECT OF ALUMINA ON THE ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF THE GEL ELECTROLYTE SYSTEM ' 24-28 Haziran 2013 - NANOTR-9, Erzurum/TURKEY,, 24/06/2013

3) Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'THE TEMPERATURE EFFECT ON THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF THE LEAD ELECTRODE IN GEL ELECTROLYTE' 24-28 Haziran 2013 - NANOTR-9, Erzurum/TURKEY,, 24/06/2013

4) Koray B. DÖNMEZ, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'KURŞUN ELEKTROTUN SÜLFÜRİK ASİT ÇÖZELTİSİNDE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ' XXVI. Ulusal Kimya Kongresi 01-06 Ekim 2012 Muğla, 01/10/2012

Patentler

1) Ender Suvacı, Oktay Uysal, Koray Bahadır Dönmez, Metin Gençten, Yücel Şahin, Kadir Pekmez 'Polisiloksan temelli bir jel elektrolit ve üretim yöntemi' TPE - Application No: 2014/05641 Publication Date : 2015/12/21

2) Yücel Şahin, Metin Gençten, Koray Dönmez, Kadir Pekmez, Ender Suvacı 'Sodyum silikat temelli membran ile kaplı bir elektrot ve üretim yöntemi' TPE - Application No: 2014/02946 Publication Date : 2015/09/21

3) Yücel Şahin, Metin Gençten, Koray Dönmez, Kadir Pekmez, Ender Suvacı, Oktay Uysal 'Kurşun asit akülerde kullanılan bir jel elektrolit ve üretim yöntemi' - TPE - Application No: 2013/12862 Publication Date: 2015/05/21

Ulusal ve Uluslararası Projeler

1) VANADYUM REDOKS BATARYALARIN PERFORMANSLARININ ARTIRILMASI - 114Z774 - TUBİTAK - 1001, 01/05/2015

2) BAZI KATKI MADDELERİNİN VANADYUM REDOKS BATARYALARDAKİ POZİTİF ELEKTROLİTİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ - AU-BAP- 1410F416, 01/01/2015

3) BİSFENOL A TAYİNİ İÇİN MODİFİYE ELEKTROTLARA DAYALI ELEKTROKİMYASAL SENSÖR GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMALAR - AÜ-BAP- 1306F114 - 29.07.2013, 29/07/2014

4) SAN-TEZ PROJESİ-ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ- ''BAZ İSTASYONLARINDA KULLANILAN KURŞUN ASİT AKÜLERİN PERFORMANSLARININ ARTIRILMASI'' isimli projede araştırmacı (ANDOLU ÜNİV.-ERICSSON-BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI) 00897.STZ.2011-1 01/09/2011 -, 28/02/2013

5) TİYOFEN VE PİROL ESASLI POLİMERLERİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEM İLE SENTEZLENMESİ VE SÜPERKAPASİTİF ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ - AÜ-BAP- 1401F016 - 01.02.2014

Başarı ve Ödüller

1)   TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Doğrudan Doktora Bursiyerliği, 2013
2)   TÜBİTAK 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Bursiyerliği 2011
3)   Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Birinciliği, 12/06/2010
4)   Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi Birinciliği, 12/06/2010

Hürmüs GÜRSU

Ana Dili:        Türkçe 

Uyruğu:         Türkiye Cumhuriyeti (T.C.)

İlgi Alanları: Analitik Kimya, Elektroanalitik Kimya, Enerji ve Enerji Depolama Sistemleri,Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Piller, Aküler, Polimer Teknolojisi, İletken Polimerler, Membran Teknolojisi, Biyosensörler, Nanomalzemeler, İstatiksel Hesaplama Yöntemleri

Öğrenim Durumu:

İlkokul:                               Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, GIRESUN-Keşap

Lise:                                     Giresun Lisesi- GIRESUN

Ön Lisans:                           Anadolu Üniversitesi, Dış Ticaret Bölümü  (Açık Öğretim Fakültesi)

Lisans:                                  Anadolu Üniversitesi, Kimya Bölümü-ESKİŞEHİR

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı (13.02.2013)-İSTANBUL

Doktora (devam eden):        Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı-İSTANBUL 

Yabancı Dil Bilgisi:

1) İNGİLİZCE: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: Orta derecede

Yüksek Lisans Tezleri

1) L- Tirozin’ in Magnezyum ve Alüminyum Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Potansiyometrik Oluşum Sabitlerinin Tayini

Katıldığı Seminer ve Kurslar

1) Yıldız Teknik Üniversitesi NanoKon’ 12 Kongresi, 2012

2) Akdeniz Üniversitesi, Kemometri Eğitimi (Kemometri yaz okulu), 2012

3) Yıldız Teknik Üniversitesi Proje Destek Ofisi tarafından Enerji ve Çevre  Teknolojileri konularında Üniversite - Sanayi işbirliği amaçlı 29.05.2012- 30.05.2012 tarihleri arasında düzenlenen II. Ar-Ge Proje Pazarı poster bildirili katılımcı, 2012

4) Anadolu Üniversitesi Sertifika Eğitimleri Programı (ISO 14001 - Çevre Yönetimi Eğitimi, ISO 9001 -  2008 İç Tetkikçi Eğitimi), 2010

5) Anadolu Üniversitesi Sertifika Eğitimleri Programı (ISO 9001 - 2008 Kalite Yönetimi Eğitimi (TSE)), 2009

Ulusarası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU, Yücel ŞAHİN, Electrochemical investigation of theeffects of V(V) and sulfuric acid concentrations on positive electrolyte for vanadium redox flow battery. International Journal of Hydrogen Energy. doi:10.1016/j.ijhydene.2016.03.200. (in press) (2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1) Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU, Yücel ŞAHİN 'Investigation of the concentration effect of V(V) ion on vanadium redox battery system by cyclic voltammetric and electrochemical impedimetric methods' mESC-IS 2015, Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, METU ANKARA 07-09 Eylül 2015

2) Hurmus GURSU, Yucel SAHIN, ‘Determination of Dopamine by Overoxidized Nanofiber Structure 'Polypyrrole Modified Pencil Graphite Electrode’, International Symposium On Molecular Chemistry-istanbul/Türkiye, 18-19 aralık 2014

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1) Hürmüs GÜRSU, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN, "Vanadyum Redoks Batarya Sistemleri için Yeni Pozitif Elektrolit Çözelti Formülasyonlarının Araştırılması" 5. Fiziksel Kimya Kongresi-Konya/Türkiye. 16-19 Mayıs 2015, 16/05/2015

Ulusal ve Uluslararası Projeler

1) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İÇİN VANADYUM REDOKS BATARYA SİSTEMLERİ -  BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – TGSD, 08.06.2015 – 07.06.2016

2) VANADYUM REDOKS BATARYALARIN  PERFORMANSLARININ ARTIRILMASI - 114Z774 - TUBİTAK - 1001, 01/05/2015

3) ELEKTROKİMYASAL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ- YTU-BAP, 2014-01-02-DOP06

4) AŞIRI YÜKSELTGENMİŞ NANOFİBER YAPILI POLİPİROL MODİFİYE EDİLMİŞ KALEM GRAFİT ELEKTROT İLE DOPAMİN TAYİNİ - 113Z905 – TUBİTAK- 1002, 01.04.2014 - 01.04.2015

Başarı ve Ödüller

1) TÜBİTAK 2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Doktora Bursiyerliği, 2015


 

 

Copyright HMY Kimya ve Enerji | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır